Każdy kierowca przed rozpoczęciem samodzielnego prowadzenia samochodu musi przejść odpowiednie badania. Obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa i nie sposób go ominąć. Obowiązkowe okresowe badania dotyczą także zawodowych kierowców i tych, którzy spowodowali poważne wypadki samochodowe. Zazwyczaj badania kierowców nie są zbyt wymagające, warto jednak zarezerwować sobie cały dzień po to, by się z nimi spokojnie uporać. W dużych miastach, takich jak Łódź, czy Kraków do naszej dyspozycji jest szereg gabinetów, w których można wykonać tego rodzaju badania.

W mniejszych miejscowościach wybór jest ograniczony, ale przy odrobinie wysiłku również znajdziemy coś odpowiedniego. Badania zwykle obejmują część medyczną i część psychologiczną. Dalsze postępowanie zależy od wyników obu części. Niektóre choroby, takie jak padaczka, mogą eliminować możliwość prowadzenia pojazdów. Osoby, które mają problemy ze wzrokiem prawdopodobnie będą musiały prowadzić w okularach czy soczewkach kontaktowych. Pozytywne przejście wszystkich badań daje nam możliwość starania się o uprawnienia do prowadzenia wybranego rodzaju pojazdów.