Prawa i obowiązki kierowcy w przypadku potrzeby pomocy drogowej

W razie awarii pojazdu na drodze, każdy kierowca powinien być świadomy swoich praw i obowiązków związanych z potrzebą pomocy drogowej. Nieznajomość tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz niebezpiecznych sytuacji na drodze. Dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi praw i obowiązków kierowcy w takiej sytuacji.

  1. Obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia

W przypadku awarii pojazdu na drodze, kierowca ma obowiązek niezwłocznie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Oznacza to, że należy ustawić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od pojazdu, aby ostrzec innych użytkowników drogi o jego obecności. Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować nałożeniem mandatu oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze.

  1. Prawo do wezwania pomocy drogowej

Każdemu kierowcy przysługuje prawo do wezwania pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdu. Warto mieć przy sobie numer telefonu do takiej służby, aby w razie potrzeby szybko skontaktować się z nią. Pomoc drogowa ma za zadanie udzielić niezbędnej pomocy w awaryjnej sytuacji, np. w postaci holowania pojazdu do warsztatu lub sprawdzenia usterki na miejscu.

  1. Obowiązek zgłoszenia awarii

Po wezwaniu pomocy drogowej, kierowca ma obowiązek zgłoszenia awarii swojego pojazdu odpowiednim służbom. Może to zrobić poprzez kontakt telefoniczny lub korzystając z aplikacji mobilnej. Zgłoszenie awarii jest istotne nie tylko dla celów statystycznych, ale także w przypadku konieczności kontaktu z ubezpieczycielem lub podejmowania innych działań związanych z naprawą pojazdu.

  1. Prawo do wyboru warsztatu

Każdy kierowca ma prawo do wyboru warsztatu, w którym zostanie naprawiony jego pojazd. Oznacza to, że nie musi akceptować jedynie propozycji naprawy od pomocy drogowej. Warto zaznaczyć, że niektóre ubezpieczyciele mogą mieć inne wymagania w tej kwestii, dlatego warto zapoznać się z warunkami ubezpieczenia przed zgłoszeniem awarii.

  1. Obowiązek płacenia za pomoc drogową

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy drogowej wiąże się z pewnymi kosztami. Kierowca ma obowiązek zapłacenia za usługi pomocy drogowej zgodnie z ustalonymi stawkami. W zależności od zakresu usług oraz miejsca, w którym doszło do awarii, koszty mogą się różnić. Przed skorzystaniem z pomocy drogowej warto zorientować się, ile będzie kosztowała konkretna usługa.

  1. Prawo do informacji o kosztach

Każdy kierowca ma prawo do otrzymania informacji o kosztach usług pomocy drogowej przed ich wykonaniem. Oznacza to, że przed podjęciem konkretnej naprawy lub holowania, kierowca ma prawo do uzyskania szczegółowego kosztorysu. Pozwoli mu to ocenić, czy koszty są uzasadnione i czy nie warto skontaktować się z inną firmą świadczącą usługi pomocy drogowej.

  1. Obowiązek udostępnienia potrzebnych dokumentów

W przypadku wezwania pomocy drogowej, kierowca ma obowiązek udostępnić niezbędne dokumenty dotyczące jego pojazdu. Należy do nich dowód rejestracyjny, dowód ubezpieczenia oraz prawo jazdy. Brak takich dokumentów może prowadzić do nieuznania usługi przez asystenta drogowego. Dlatego warto mieć je zawsze przy sobie w przypadku potrzeby pomocy drogowej.

Podsumowanie

Świadomość praw i obowiązków kierowcy w przypadku potrzeby pomocy drogowej jest kluczowa dla bezpieczeństwa na drodze oraz uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych. Warto znać przepisy dotyczące zabezpieczenia miejsca zdarzenia, prawa do wezwania pomocy drogowej, obowiązek zgłoszenia awarii i udostępnienia dokumentów, a także prawo do wyboru warsztatu i informacji o kosztach. Zdając sobie sprawę z tych praw i obowiązków, kierowca będzie mógł skutecznie i bezpiecznie zareagować w przypadku potrzeby pomocy drogowej.